ព័ត៌មានលម្អិតចំនួនបីនៃដំណើរការម៉ាស៊ីនត្រឹមត្រូវ

មនុស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែកនៅប្រទេសចិនត្រូវបានគេជឿជាក់ថានឹងជួបប្រទះនូវបាតុភូតនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយដែកថែប។

ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីននិយាយអំពីការអនុវត្តគ្រឿងបន្លាស់លូ

ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនព្រីនធឺរបាននិយាយថាគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពគឺជាផលិតផលដែលត្រូវបានកែច្នៃដោយស្រោម។ មានច្រើនប្រភេទ