ឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ JH-D36-00F / 4FA BTE 4 ឆានែល 4 ម៉ូឌែល

រូបរាងម៉ូត។
ប្រភេទ 4 ប្រភេទ (ធម្មតាការកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន MIC ទ្វេរដងទូរស័ព្ទនៅខាងក្រៅ)
ការកាត់បន្ថយសំលេងរំខានលេចធ្លោ។

ការពិពណ៌នា

ឧបករណ៍ស្តាប់សម្លេងឌីជីថលប៊ី។ ប៊ី។ ឌីសបង្ហាញម៉ូត។
ការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរប្រភេទ 4 ប្រភេទខុសៗគ្នាសម្រាប់ជម្រើសរបស់អតិថិជននិងប្រតិបត្តិការងាយស្រួល។
ការកាត់បន្ថយទ្វេដងនៃ MIC និងការសរសើរ។
ការលៃតម្រូវកម្រិតសំឡេង 11 ។
កម្រិតសំឡេងអាចត្រូវបានកែតម្រូវដោយចុចប៊ូតុង។

សាកសួរតម្លៃ។