ឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់ឌីជេឌីជីថលប៊ីអេចឌីអេចអរអេសស្តុច (ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ) ជាមួយនឹងថាមពលថ្មយូរ។

ការកាត់បន្ថយសំលេងរំខានលេចធ្លោ។
ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល។

ការពិពណ៌នា

ម៉ាស៊ីនឌីជីថលរបៀបកាត់បន្ថយសំលេងរំខានការសាកថ្មងាយស្រួល។
ប្រតិបត្ដិការងាយស្រួលក្នុងការស្តាប់សម្លេង, ការកែសំរួលសំលេងរោទិ៍ 6 ។
ដំណើរការសញ្ញាឌីជីថលពេញលេញ (ឌីអេសភី)
ការប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
បង្រួមជួរថាមវន្តធំទូលាយដំណើរការ WDRC ។

សាកសួរតម្លៃ។