លើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់អ្នក។
ប្រកបដោយផាសុកភាពនិងមានសតិបញ្ញា។
ស្តាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅជុំវិញអ្នក។
ទំហំបង្រួមនិងការរចនាម៉ូដទាន់សម័យបំផុត។
JINGHAO ផលិតកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ 2 ប្រភេទឧបករណ៍ស្តាប់ត្រចៀកមានរាងដូចប៊្លូធូស។ JH-119 និង JH-129 ។

បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល 2 ទាំង​អស់

បង្ហាញរបារចំហៀង។